FINANCOVANIE

Ako postupovať pri kúpe bytu v Rezidencii „Pri kompe“

1. Krok - Rezervačná zmluva

Záujemca podpíše rezervačnú zmluvu a uhradí na účet predajcovi rezervačný poplatok  vo výške 3000 EUR do troch (3) pracovných dní odo dňa uzatvorenia rezervačnej zmluvy.

2. Krok - Zmluva o budúcej kúpnej zmluve (15 do 25%)

Lehota na podpis zmluvy o budúcej kúpnej zmluve je najviac do tridsať (30) pracovných dní odo dňa uzatvorenia rezervačnej zmluvy.

Do troch(3) pracovných dní od uzatvorenia zmluvy o budúcej kúpnej zmluve uhradí budúci kupujúci 1. splátku ceny. Výška 1. splátky kúpnej ceny je 15% až 25% z kúpnej ceny nehnuteľnosti znížená o rezervačný poplatok.

3. Krok - Kúpna zmluva (75 do 85%)

Po kolaudácii stavby, zápise stavby do katastra nehnuteľností a pridelení súpisného a orientačného čísla zašle investor budúcemu kupujúcemu výzvu na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Do sedem (7) pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na uzatvorenie kúpnej zmluvy investor a budúci kupujúci uzatvoria kúpnu zmluvu.

Po uzatvorení kúpnej zmluvy uhradí kupujúci 2. splátku ceny. Výška 2. splátky ceny je 75 až 85% z kúpnej ceny nehnuteľnosti.

4. Krok - Odovzdanie nehnuteľnosti

Do tridsiatich (30) pracovných dní odo dňa uhradenia 2. splátky kúpnej ceny za nehnuteľnosť a následne  investor protokolárne odovzdá nehnuteľnosť kupujúcemu.

Financovanie hypoték pre našich klientov exkluzívne zabezpecuje: