Vyberte si svoj byt - kliknite na objekt a poschodie a následne označte byť o ktorý máte zaujem

OBJEKT A
OBJEKT B
OBJEKT C
3-3 3-2 3-1 2-3 2-2 2-1 1-3 1-2 1-1
1-1-1 1-1-2 1-1-3 1-1-4
2-2-1 2-2-2 2-2-3 2-2-4
Pasportizačný list na stiahnutie. Pasportizačný list na stiahnutie.
1.4.00 7,13m2
1.4.01 9,26m2
1.4.02 11,71m2
1.4.03 17,19m2
1.4.04 12,25m2
1.4.05 5,25m2
1.4.06 3m2
1.4.07 25m2
ÚŽITKOVÁ PLOCHA 63,31m2
PREDAJNÁ PLOCHA 108,31m2
Pasportizačný list na stiahnutie. Pasportizačný list na stiahnutie.
1.2.01 5,35m2
1.2.02 5,92m2
1.2.03 15,97m2
1.2.04 14,74m2
1.2.05 5,25m2
1.2.06 3m2
1.2.07 42m2
ÚŽITKOVÁ PLOCHA 47m2
PREDAJNÁ PLOCHA 92m2
Pasportizačný list na stiahnutie. Pasportizačný list na stiahnutie.
1.3.01 5,35m2
1.3.02 5,92m2
1.3.03 15,97m2
1.3.04 14,74m2
1.3.05 5,25m2
1.3.06 3m2
1.3.07 42m2
ÚŽITKOVÁ PLOCHA 47m2
PREDAJNÁ PLOCHA 92m2
Pasportizačný list na stiahnutie. Pasportizačný list na stiahnutie.
1.1.00 7,13m2
1.1.01 9,26m2
1.1.02 11,71m2
1.1.03 17,19m2
1.1.04 12,25m2
1.1.05 5,25m2
1.1.06 3m2
1.1.07 25m2
ÚŽITKOVÁ PLOCHA 63,31m2
PREDAJNÁ PLOCHA 108,31m2
Pasportizačný list na stiahnutie. Pasportizačný list na stiahnutie.
2.4.00 7,13m2
2.4.01 9,26m2
2.4.02 11,71m2
2.4.03 17,19m2
2.4.04 12,25m2
2.4.05 5,25m2
2.4.06 3m2
ÚŽITKOVÁ PLOCHA 63,31m2
PREDAJNÁ PLOCHA 66,31m2
Pasportizačný list na stiahnutie. Pasportizačný list na stiahnutie.
2.3.01 5,35m2
2.3.02 5,92m2
2.3.03 15,97m2
2.3.04 14,74m2
2.3.05 5,25m2
2.3.06 3m2
ÚŽITKOVÁ PLOCHA 47m2
PREDAJNÁ PLOCHA 50m2
Pasportizačný list na stiahnutie. Pasportizačný list na stiahnutie.
2.2.01 5,35m2
2.2.02 5,92m2
2.2.03 15,97m2
2.2.04 14,74m2
2.2.05 5,25m2
2.2.06 3m2
ÚŽITKOVÁ PLOCHA 47m2
PREDAJNÁ PLOCHA 50m2
Pasportizačný list na stiahnutie. Pasportizačný list na stiahnutie.
2.1.00 7,13m2
2.1.01 9,26m2
2.1.02 11,71m2
2.1.03 17,19m2
2.1.04 12,25m2
2.1.05 5,25m2
2.1.06 3m2
ÚŽITKOVÁ PLOCHA 63,31m2
PREDAJNÁ PLOCHA 66,31m2
Pasportizačný list na stiahnutie. Pasportizačný list na stiahnutie.
3.4.00 7,13m2
3.4.01 9,26m2
3.4.02 11,71m2
3.4.03 17,19m2
3.4.04 12,25m2
3.4.05 5,25m2
3.4.06 3m2
ÚŽITKOVÁ PLOCHA 63,31m2
PREDAJNÁ PLOCHA 66,31m2
Pasportizačný list na stiahnutie. Pasportizačný list na stiahnutie.
3.3.01 5,35m2
3.3.02 5,92m2
3.3.03 15,97m2
3.3.04 14,74m2
3.3.05 5,25m2
3.3.06 3m2
ÚŽITKOVÁ PLOCHA 47m2
PREDAJNÁ PLOCHA 50m2
Pasportizačný list na stiahnutie. Pasportizačný list na stiahnutie.
3.2.01 5,35m2
3.2.02 5,92m2
3.2.03 15,97m2
3.2.04 14,74m2
3.2.05 5,25m2
3.2.06 3m2
ÚŽITKOVÁ PLOCHA 47m2
PREDAJNÁ PLOCHA 50m2
Pasportizačný list na stiahnutie. Pasportizačný list na stiahnutie.
3.1.00 7,13m2
3.1.01 9,26m2
3.1.02 11,71m2
3.1.03 17,19m2
3.1.04 12,25m2
3.1.05 5,25m2
3.1.06 3m2
ÚŽITKOVÁ PLOCHA 63,31m2
PREDAJNÁ PLOCHA 66,31m2
Pasportizačný list na stiahnutie.
1.1.01 7,72m2
1.1.02 7,50m2
1.1.03 14,81m2
1.1.04 11,15m2
1.1.05 6,00m2
1.1.06 3,10m2
ÚŽITKOVÁ PLOCHA 7,13m2
PREDAJNÁ PLOCHA 7,13m2
Pasportizačný list na stiahnutie.
1.2.01 7,72m2
1.2.02 7,50m2
1.2.03 14,81m2
1.2.04 11,15m2
1.2.05 6,00m2
1.2.06 3,10m2
ÚŽITKOVÁ PLOCHA 7,13m2
PREDAJNÁ PLOCHA 7,13m2
Pasportizačný list na stiahnutie.
1.3.01 7,72m2
1.3.02 7,50m2
1.3.03 14,81m2
1.3.04 11,15m2
1.3.05 6,00m2
1.3.06 3,10m2
ÚŽITKOVÁ PLOCHA 7,13m2
PREDAJNÁ PLOCHA 7,13m2
Pasportizačný list na stiahnutie.
1.4.01 7,72m2
1.4.02 7,50m2
1.4.03 14,81m2
1.4.04 11,15m2
1.4.05 6,00m2
1.4.06 3,10m2
ÚŽITKOVÁ PLOCHA 7,13m2
PREDAJNÁ PLOCHA 7,13m2